Dla ratowników medycznych

Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń, działania medyczne w zdarzeniach masowych, bezpieczny transport pacjenta do ośrodka leczniczego – działania w stanach nagłych i rola ratownictwa medycznego w leczeniu oparzeń.

Naukowe Inspiracje

Odkryj nowe horyzonty w leczeniu oparzeń

Udział w XVII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń to doskonała okazja do zdobycia najbardziej aktualnych informacji na temat postępów w dziedzinie leczenia oparzeń, nowych technologii, badań naukowych i innowacji. Ratownicy medyczni będą mieli okazję do pogłębienia swojej wiedzy w ramach leczenia oparzeń w przypadkach nagłych.

Ekspercka wiedza

Rozwijaj swoje umiejętności i wiedzę z pomocą naszych uznanych ekspertów, którzy są gotowi dzielić się swoimi doświadczeniami i przyczynić się do Twojego zawodowego rozwoju.

Sieć kontaktów

W jednym miejscu spotkają się specjaliści o podobnych zainteresowaniach i celach, co pozwoli Ci rozwijać zawodową sieć kontaktów i nawiązywać nowe znajomości.

WSPARCIE

Działania w sytuacjach nagłych

Pierwsza pomoc i szybka interwencja medyczna istotnie wpływają na minimalizację szkód i efekt leczenia. Ocena sytuacji, identyfikacja źródła oparzenia, a także jego stopień nasilenia to część interdyscyplinarnej współpracy personelu medycznego.

Zdarzenia masowe i katastrofy oparzeniowe

Podczas konferencji omówimy działania personelu medycznego w przypadku zdarzeń masowych, w tym udzielanie pierwszej pomocy czy zapewnianie bezpiecznego transportu poszkodowanego.

Intensywna terapia w oparzeniach

Skupimy się także na stabilizacji stanu pacjenta, monitorowaniu jego parametrów życiowych oraz udzielaniu pomocy w razie pogorszenia stanu poszkodowanego.

Aspekty psychologiczne w oparzeniach

Rolą ratownictwa medycznego jest również stabilizacja stanu psychicznego poszkodowanego, a także zapobieganie eskalacji paniki w przypadku zdarzeń masowych.

Dołącz do nas

Razem z nami buduj przyszłość leczenia oparzeń w Polsce

Zarejestruj się już teraz!

To top