ZGŁOŚ ABSTRAKT

Zgłoś abstrakt

Zachęcamy do zgłaszania wystąpień podczas konferencji Oparzenia 2024

Prosimy o przesyłanie abstraktów wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza w terminie do 10 sierpnia 2024 r. Streszczenia zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Chirurgia Plastyczna i Oparzenia” po zakwalifikowaniu przez Komitet Naukowy Konferencji.

Instrukcje przygotowania abstraktu:

  • Streszczenie powinno zostać przesłane w formie elektronicznej w formacie .doc/.docx/.pdf/.txt za pomocą poniższego formularza
  • Streszczenie pracy badawczej powinno zawierać następujące elementy: tytuł, wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski i słowa kluczowe.
  • Streszczenie prac poglądowych, poza tytułem i zwięzłym wprowadzeniem w zagadnienie, powinno zawierać cel pracy oraz słowa kluczowe.
  • Streszczenie nie powinno przekroczyć 500 słów.

Poniżej prezentujemy przykład:

72

Akceptacja abstraktów

Wszystkie propozycje wystąpień zostaną poddane recenzji przez członków Komitetu Naukowego. O zaakceptowaniu abstraktu Zgłaszający zostaną poinformowani drogą mailową.

Zgłoszenie pracy naukowej

Istnieje również możliwość publikacji w półroczniku „Chirurgia Plastyczna i Oparzenia” pełnych prac – wystąpień konferencyjnych, które otrzymają pozytywne recenzje.

Zgłoś abstrakt

Dołącz do nas

Razem z nami buduj przyszłość leczenia oparzeń w Polsce

Zarejestruj się już teraz!

To top